top of page
5f028fdf28f2a403145116_edited.jpg

유기농 쌀

위생적으로 포장되어 화학적 간섭 없이 쌀 제품의 모든 영양분을 유지한 음식을 즐길 수 있습니다.

DSC00306-05.png

프리미엄 쌀

우리는 항상 맛있고 영양가 있고 안전한 식품을 옹호합니다.

5f0295162a8aa593147187.jpeg

일반 쌀

식사는 물론 소비자 건강에도 최고의 경험을 선사합니다.

GẠO

​Tất cả sản phẩm gạo nhà Cỏ May đều được tuyển chọn kỹ từ khâu chọn lúa đến bảo quản, xay xác và đóng gói thành phẩm để đem đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng nhất với giá thành tốt nhất

bottom of page